A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművi technológiák
(Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Villamosmérnök MSc, Nukleáris rendszertechnika mellékszakirány)

Neptunkód: BMETE80MV00
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 1/0/1
Kredit: 2
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása, a reaktor önszabályozó képessége. Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése. Az atomreaktor mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei. Az atomreaktor mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat, hőtechnikai korlátok, aszimmetriák és ezek okai. Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok. Atomreaktorok típusai. Nyomottvizes reaktorok, VVER típusok. Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, kiégő mérgek, bórsavas szabályozás. Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, fűtőelem-ellenőrzés. A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés.

Irodalom:

Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: A félévközi jegy feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az előadásoknak és gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.


Félévközi számonkérések: 1 zárthelyi dolgozat a 14. héten


A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegy alapja a ZH eredménye. Amennyiben valaki javítani szeretne, erre lehetőséget biztosítunk szóbeli beszámolóval.

Konzultációk: Az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős