A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A BME NTI Fúziós plazmafizika csoport kutatásai szoros hazai és nemzetközi együttműködések keretében folynak Pokol Gergővezetésével. Munkánk a mágneses összetartású fúziós berendezésekre koncentrál az ITER és Eurofusion együttműködésekben a Magyar EURATOM Fúziós Szövetség tagjaként. A fúziós oktatási tevékenységünket a FuseNet együttműködés segíti.

Kutatási témáink az analitikus elméleti számolástól a szimuláción és adatfeldolgozáson át a mérőberendezések építéséig terjednek.

TDK, szakdolgozat, diplomamunka, doktori témák

A COMPASS tokamak nyalábemissziós rendszerének modellezése
A COMPASS tokamak nyalábemissziós rendszerének modellezése

Az alábbi témakörökben folytatunk kutatásokat és tudunk személyre szabott témákat biztosítani:

  • A fúziós plazmák fontos diagnosztikája az atomnyaláb-emissziós spektroszkópia. A mérés fizikai elve, hogy a plazmába belőtt nagyenergiájú atomnyaláb atomjai a plazma elektronjaival való ütközések folyamán gerjesztődnek, és legerjesztődéskor karakterisztikus fotonokat emittálnak. Az emisszió méréséből a plazma sűrűségére tudunk következtetni. A diagnosztika működését az NTI-ben fejlesztett RENATE és RENATE-OD szimulációs programcsomagokkal modellezzük, és a a szimulációk alapján méréseket tervezünk, telepítünk és üzemeltetünk az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratóriumával együttműködve.
  • A fúziós plazmák nagyon szép nemlineáris, önszerveződő rendszerek. Kísérleti vizsgálatuk során sokszor tranziens eseményekkel találkozunk, melyek vizsgálatára speciális adatfeldolgozó módszerek fejlesztése szükséges. Az NTI-ben kifejlesztett adatfeldolgozó rutinokat 2011-ben a grafikus felülettel is rendelkező NTI Wavelet Tools programcsomagba integráltuk. A kifejlesztett adatfeldolgozó módszerekkel a csoport tagjai elsősorban a garchingi ASDEX Upgrade tokamakon végzett kísérletek kiértékelésébe kapcsolódtak be, aminek számos közös publikáció az eredménye.
  • A csoport elméleti fizikai jellegű tevékenységét az elfutó elektronok tanulmányozása uralja. Mikor egy tokamak típusú fúziós reaktorban valamilyen instabilitás miatt összeomlik a plazma, egy nagy energiájú (~10 MeV) és nagy áramerősségű (~1 MA) relativisztikus elektron nyaláb keletkezhet. Egy ilyen nyaláb a berendezés falába csapódva óriási károkat okozhat, ezért nagyon fontos a keletkezésének és veszteségi mechanizmusainak pontos leírása. Ebben a témában tradicionálisan a svédországi Chalmers Egyetemmel van szoros együttműködésünk, de saját kódokat is fejlesztünk, és EUROfusion együttműködésben integrált szimulációkat is futtatunk.

Jelentkezni vagy informálódni Pokol Gergőnél vagy a csoport bármely más tagjánál lehet. Bármelyik témakörben tudunk TDK, szakdolgozat, diplomamunka vagy doktori témát is kiírni. Sikeres hallgatóink lehetőséget kapnak konferencia részvételre és publikációs tevékenységben való részvételre.