A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
A magfizikai kutatások területén az alacsony energiás, intenzív (csúcsintenzitás I > 1020 W/cm2) monokromatikus elektromágneses tér (lézer) jelenlétében lezajló magfizikai folyamatok elméleti vizsgálatával foglalkozunk főleg a nem-Hermitikus kvantummechanika formalizmusával különféle modellkörnyezetekben. A téma aktualitását a magyarországi részvétellel is megvalósuló szuperlézer fejlesztési projekt adja (ELI), melynek egyik célja az extrém intenzitású lézertérben zajló magfizika kutatása.
 
Kutatási területeink:
  • Radioaktív bomlások (alfa, béta és gamma bomlások) vizsgálata intenzív elektromágneses térben.
  • Alacsony energiás magreakciók leírása intenzív elektromágneses térben.

Aktív kutatás:

  • Az alfa-alagutazás nem-Hermitikus kvantummechanikai leírása extrém intenízv elektromágneses térben a (t,t')-formalizmussal, háromdimenziós modellekkel.

Tervezett kutatás:

  • Az intenzív lézertérben lejátszódó elektronbefogás leírása kvantumtérelméleti eszközökkel.

1. ábra. A nem-Hermitikus Hamiltoni diszkretizált teljes spektruma egy Complex Scaling transzformáció után az elbomló állapotnak megfelelő, már regularizált sajátfüggvénnyel rendelkező komplex energiájú rezonanciával.

2. ábra. A háromdimenziós centrális Woods-Saxon potenciál a magsugártól mért távolság függvényében. Szaggatott vonalalak jelölik az I=1019 W/cm2 intenzitású, 100 eV fotonenergiájú lézertér által módosított potenciál alakot kétféle lézerpolarizáció esetében.

belso konverzio 01

3. ábra. A belső konverzió valószínűségének változása a relatív impulzushossz (T) és a relatív fotonenergia (d) függvényében