A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Reaktorfizika:

dimitri model
Az Oktatóreaktor DIMITRI modellje

A reaktorfizika területén széleskörű kutatás zajlik az intézetben, melynek egyik szegmense a reaktorfizikai folyamatok determinisztikus vizsgálata. Az elméleti kutatások számára továbbá komoly segítséget jelent az egyetemen lévő Oktatóreaktor, hiszen ennek segítségével a fejlesztett numerikus kódrendszerek kísérletileg közvetlenül is ellenőrizhetők. Az e területen zajló jelentős kutatási területek:

  • Stacioner és időfüggő 3D reaktorfizikai kódfejlesztés reaktordinamikai és tranziens jelenségek szimulációjához, csatolások termohidraulikai kódokhoz
  • Technológiai bizonytalanságok hatásának elméleti vizsgálata, sztochasztikus perturbációk leírása
  • Reaktorfizika kísérletek tervezése, kivitelezése kódok ellenőrzése céljából

Magfizika:

belso konverzio 01
A belső konverzió valószínűségének változása a relatív impulzushossz (T) és a relatív fotonenergia (δ) függvényében

A magfizikai kutatások területén az alacsony energiás, intenzív (csúcsintenzitás I > 1020 Wcm-2) monokromatikus elektromágneses tér (lézer) jelenlétében lezajló magfizikai folyamatok vizsgálatával foglalkozunk. A téma aktualitását a magyarországi részvétellel is megvalósuló szuperlézer fejlesztési projekt adja ( ELI), melynek egyik célja az extrém intenzitású lézertérben zajló magfizika kutatása ( http://www.eli-np.ro/). Az általunk kutatott területek:

  • Radioaktív bomlások (alfa és gamma bomlások) vizsgálata intenzív elektromágneses térben
  • Alacsony energiás magreakciók leírása intenzív elektromágneses térben
termikus fluxus
Mért termikus fluxus az F6 csatornában
epitermikus fluxus
A DIMITRI által számolt epitermikus fluxus 2D-ben