A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Sugárterápia fizikai alapjai
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF94
Tárgyfelelős: Dr. Pesznyák Csilla
Előadó: Dr. Pesznyák Csilla, Dr. Major Tibor
Gyakorlatvezetők: Dr. Pesznyák Csilla
Heti óraszám: 2/0/2
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy célkitűzése, hogy a sugárterápiához kapcsolódó orvosfizikai fogalmakat, méréstechnikai problémákat és a besugárzás-tervezéshez kapcsolódó kérdéseket megismertesse a hallgatókkal. A témakörök részletes tárgyalása: az anatómiai adatok meghatározásának módjai (CT, MRI, PET), fontosabb besugárzási technikák (teleterápia, brachyterápia), a sugárterápiában használt sugárforrások (klasszikus röntgen berendezések, kobalt ágyúk, lineáris gyorsítók, radioaktív izotóp sugárforrások, afterloading készülékek). A teleterápiában használt eszközök sugárzási terének leírása, fontosabb mérési eljárások (ionizációs kamrák, szilárdtest detektorok (film és termolumineszcens dozimetria)), mezőmódosító eszközök hatásának mérése (külső ék, dinamikus ék, blokk, MLC). A brachyterápia célja, a sugárforrások fajtái és alkalmazásuk módszerei. Terápiás tervek ellenőrzése, a besugárzási tervezés követelményei az ICRU ajánlása szerint. Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, a tele- és brachyterápiás eszközök biztonságtechnikája, sugárvédelem és sugárbiológia a sugárterápiában.

Irodalom:

E. B. Podgorsak ,Review of Radiation Oncology Physics Educational Report Ser. IAEA Vienna, Austria, 2003
Khan F, The Physics of Radiation Therapy 2nd ed., Williams & Wilkins, 1994

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Az aláírás megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlat 100%-án való részvétel.

Az aláírás megszerzésének feltétele — a jelenléti követelmények teljesítésén túl — hogy a hallgatók a félév során tartandó, egyenként 4 órás laboratóriumi gyakorlatból elfogadott érdemjeggyel rendelkezzenek. A gyakorlatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, a gyakorlatvezető által beosztott csoportokban, csoportonként és mérési feladatonként 1-et. A jegyzőkönyvet a gyakorlat befejezése után egy héten belül a gyakorlatvezetőnek be kell adni. A hibás jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető átdolgozásra visszaadja. A gyakorlatvezető a gyakorlatot a jegyzőkönyv és a gyakorlat alkalmával tartott beszámoló alapján érdemjeggyel minősíti. Az érdemjegy elfogadott gyakorlatnál 2– 5 (elégséges - jeles) közötti. Ha a gyakorlatvezető a jegyzőkönyvet nem fogadja el, akkor arra a gyakorlatra 1 (elégtelen) érdemjegyet ad.

Félévközi számonkérések: nincs

A félév végi osztályzat kialakítása: Szóbeli vizsga alapján. A félév során kiadjuk a vizsga- tételeket. A vizsgán ezekből kell kettőt húzni, azt részletesen kifejteni. A vizsgáztató a többi tétel egy-egy részletére is rákérdez véletlenszerűen.

Konzultációk: Igény szerint, megbeszélés alapján

Dr. Pesznyák Csilla tárgyfelelős