A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Sugárbiológia
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF70
Tárgyfelelős: Dr. Pesznyák Csilla
Előadó: Dr. Pesznyák Csilla, Dr. Sáfrány Géza
Gyakorlatvezető: Dr. Pesznyák Csilla
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A kurzus célja, hogy megismertesse az ionizáló sugárzás szervezeti és sejtszintű hatásait, elemezze azokat a folyamatokat, amelyek az egészséges és daganatos sejtek túlélését, halálát befolyásolják. Ez elősegíti annak megértését, hogy egy adott sugárdózis az egyik esetben miért indukál daganatot, míg más esetben miért pusztítja el a daganatos sejteket. A sugárbiológiai ismeretanyag segítségével olyan új terápiás modalitások dolgozhatók ki, amelyekkel növelhető a daganatos betegek túlélési esélye. A sugárbiológia segítségével érthetjük meg, hogy hogyan és miért használhatjuk az ionizáló sugárzást az egészséges és kóros sejtstruktúra és funkció vizsgálatára, a különböző betegségek diagnózisára

Irodalom:

  • Pesznyák, Sáfrány (szerk): Sugárbiológia elektronikus tankönyv
  • Hall E.J and Giaccia AJ.: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 6th
  • Joiner M. and van der Kogel A. (editors): Basic Clinical Radiobiology, Hodder Arnold, London, UK, 4th edition 2009
  • Köteles Gy. (szerk.) Sugáregészségtan. Medicina Kiadó, Budapest, 2002

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: Az aláírás megszerzésének szükséges feltétele az előadáson és a gyakorlat legalább 70%-án való részvétel.

Félévközi számonkérések: 2 db legfeljebb 90 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat
A pótlási hét folyamán külön eljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat pótlása másodszor is megkísérelhető.

A félév végi osztályzat kialakítása: a félévközi jegy a dolgozatok összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
40 % (16 pont) -tól: elégséges (2)
55 % (22 pont) -tól: közepes (3)
70 % (28 pont) -tól: jó (4)
85 % (34 pont) -tól: jeles (5)


Konzultációk: Igény szerint, megbeszélés alapján

Dr. Pesznyák Csilla
tárgyfelelős