A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF99
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre
Heti óraszám:2/0/1
Kredit: 3
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

Röntgensugárzás és anyag kölcsönhatási jelenségei: fényelektromos jelenség, rugalmas szórás, Compton-jelenség, röntgensugarak reflexiója, polarizáció, fékezési sugárzás keletkezése és tulajdonságai, párkeltés folyamata, abszorpciós jelenségek. Röntgenforrások: röntgencső, röntgengenerátor, radioaktív izotópok, szinkrotron. Röntgendetektorok: film, fluoreszcens ernyők, gáztöltésű, szcintillációs és félvezető detektorok, mátrixdetektorok, méréstechnikai tulajdonságaik, hatásfok- és válaszfüggvény, holtidő, koincidencia. Röntgennyaláb abszorpciója, szűrők, röntgenoptikai elemek, megjelenítő eszközök. Radiológiai képalkotás elemei: nagyítás, szórás szerepe a zaj keletkezésében, kontraszt, felbontás, műtermékek. Dual energy X-ray absorptiometry technika. Komputer tomográfia általános mérési geometriái, parallel és cone beam geometria. A CT mechanikai elemei, detektorai, kollimálás, szűrés. Rekonstrukciós eljárások: matematikai alapok, Fourier-féle vetítési tétel, szűrt vetítés, szűrt vissza-vetítési eljárás, algebrai algoritmusok, térbeli és kontraszt feloldás, a leképezés és rekonstrukció hibái. Reflexiós tomográfia, párhuzamos és legyező vetítési technika rekonstrukciós algoritmusai. A CT orvosi alkalmazásai: angiográfia, teljes test CT, mammográfia, fogászati alkalmazás. Dozimetriai alapfogalmak, eszközök és alkalmazásuk a röntgendiagnosztikában. A röntgensugárzás biológiai hatásai, sugárvédelem, biztonsági kérdések, minőségbiztosítás.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 80%-át kötelező látogatni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
Félévközi számonkérés: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése.
A félév végi osztályzat kialakítása: minden hallgató, aki teljesítette az aláírás feltételét, jelentkezhet szóbeli vizsgára.
Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre

Dr. Szalóki Imre
tárgyfelelős