A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Radioanalitika
(Fizikus MSc, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF24
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre
Heti óraszám: 3/0/2
Kredit: 5
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Röntgen és gammaforrások: röntgencsövek, radioaktív izotópok mint röntgen- és gammaforrások, szinkrotronok. Röntgen/gammasugárzás és anyag kölcsönhatásai: fényelektromos jelenség, szórási jelenségek, reflexió, polarizáció, fékezési sugárzás, párkeltés, abszorpció. Röntgen és gammadetektorok: gáztöltésű, szcintillációs, félvezető és szupravezető detektorok működése, méréstechnikai tulajdonságaik, röntgen és gamma spektroszkópiai alkalmazásaik. Hatásfok és válaszfüggvény. Energiadiszperzív röntgen- és gammaspektrumok szerkezete, kiértékelésük elvi matematikai módszerei, számítógépes kiértékelő szoftverek. Korrekciós eljárások: holtidő, koincidencia, önabszorpció. Röntgendiffr akció és röntgenoptika elemei: Bragg-reflexió, kristálytípusok, hullámdiszperzív röntgenspektrométerek, rácsok, multi-rétegek, röntgensugarak fókuszálása, görbített kristályok, kapilláris lencsék, zónalemez, szűrők, monokromálási módszerek. Karakterisztikus röntgenvonalak intenzitása: ionizációs valószínűség, fluoreszencia hozam, abszorpciós él, abszorpciós függvények. Mátrix effektus és másodrendű gerjeszté si folyamatok. A REA empirikus módszerei: standard minták, hígításos és addíciós kalibráció, belső standard, vékony réteg, emisszió-transzmisszió és szűrő módszerek. A REA matematikai módszerei: koncentráció-számítási modellek, alapvető paraméterek módszere. Mintakészítési eljárások. Speciális röntgenalitikai módszerek: röntgenmikroszkópia, totálreflexiós röntgenspektrometria (TXRF), kapilláris mikronyaláb technika, elektronsugaras mikroanalízis (EPMA), részecske indukált röntgenfluoreszencia analízis (PIXE). A REA felhasználási lehetőségei: biológiai, geológiai, bányászati, ipari és környezetvédelemi alkalmazások. Abszorpciós röntgenspektrometria: az abszorpciós függvény távoli- és él-közeli finomszerkezete, kísérleti lehetőségek, alkalmazások a kémiai és biológiai szerkezetkutatásban. A gammaspektroszkópia alkalmazásai.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 80%-át kötelező látogatni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.
Félévközi számonkérés: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése.
A félév végi osztályzat kialakítása: minden hallgató, aki teljesítette az aláírás feltételét, jelentkezhet szóbeli vizsgára.
Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre

Dr. Szalóki Imre