A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Radioaktiv hulladékok biztonsága
(Fizikus MSc, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializáció)


Neptunkód: BMETE80MF58
Tárgyfelelős: Dr. Zagyvai Péter
Előadó: Dr. Zagyvai Péter,
Laborvezető: Dr. Zagyvai Péter, Balatoni Oláh Zita
Heti óraszám: 1/0/1
Kredit: 2
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

A radioaktív hulladékokra vonatkozó nemzetközi és magyarországi szabályzás elvei és gyakorlata, a radioaktív hulladékok össze tett kategorizálásának alapjai, kapcsolata a sugárvédelem más területeivel. Kategorizálás a hulladékok aktivitás -koncentrációja, felezési ideje, halmazállapota és a hulladékcsomagok egyéb sajátosságai alapján. A radioaktív hulladék keletkezésével járó tevékenységek bemutatása, az egyes alkalmazásokhoz kapcsolható hulladékok fizikai, kémiai és sugárvédelmi sajátosságai. Üzemeltetési és leszerelési radioaktív hulladékok. A radioaktív hulladékok feldolgozásának, immobilizálásának és biztonságos elhelyezésének részletes bemutatása, a nukleáris és sugáregészségügyi biztonság szempontjainak kiemelésével. Egyes hulladékfajták újrahasznosítása. A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésének minősítésére szolgáló analitikai és anyagvizsgálati eljárások

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

• Ormai P.: Nemzetközi és hazai törekvések a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére és elhelyezésére (RHK Kht. 2003.)
• Zagyvai P. és mások: A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai (MTA EK 2013.)

Tárgykövetelmények:

Félévközi számonkérések: 2 ZH + 3 labor

A félév végi osztályzat kialakítása: Vizsga, amelyet 2 évközi dolgozattal ki lehet váltani. A laborokról jegyzőkönyvet kell készíteni, az erre kapott jegy a vizsga része.


Dr. Zagyvai Péter
tárgyfelelős