A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Orvosi képalkotás
(Fizikus MSc, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF91
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadók és Gyakorlatvezetők: Dr. Légrády Dávid, Hülber Tímea, Kettinger Ádám, Dr. Kári
Béla
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy célkitűzése az orvosi képalkotás matematikai és informatikai eszköztárának megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy tematikája: a kép fogalma, matematikai leírása, a képminőség jellemzése (Kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantumhatásfok, jel-zaj viszony, MTF), képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós, gerjesztett technikák, a modalitások vázlatos bemutatása (CT, ultrahang, MRI, PET, SPECT), Sugárterek szimulációja, fizikai és matematikai modellezés, matematikai és fizikai fantomok, lineáris rendszerek. Fourier transzformált a képfeldolgozásban, a 2D vetítés, tomográfia, radon-transzformáció és tulajdonságai, szűrt visszavetítés, inverz Radon-transzformált Riesz-potenciálokkal, multidimenziós inverz Radon-transzformált. Iteratív rekonstrukciós módszerek algebrai eszközökkel, staisztikus iteratív becslők (ML-EM, OSEM, ML-TR ). Korrekciós tényezők, a tomográfiás rekonstrukció gyakorlata. Képarchiváló és kommunikációs rendszerek, képtömörítés, DICOM szabvány és kommunikáció

Irodalom:

Frank Natterer, Frank Wübbeling:, Mathematical Methods in Image Reconstruction, SIAM, 2001D. L. C. L. Epstein: The Mathematics of Medical Imaging, 2001

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: a gyakorlatok 85%-án kötelező a megjelenés, melyet ellenőrzünk
Félévközi számonkérések: Zárthelyi Dolgozat a félév közben a gyakorlat anyagából továbbá 1 db programozási házi feladat elkészítése
Az aláírás megszerzésének feltétele: a jelenléti követelmények teljesítése, Zárthelyi Dolgozat legalább elégséges szintű abszolválása, programozási házi feladat elkészítése és részletes bemutatása a tantárgyfelelős számára
A félév végi osztályzat kialakítása vizsgaidőszakban tett szóbeli vizsga (75%) és a félévközi Zárthelyi Dolgozat (25%) eredménye alapján.

Konzultációk: Igény szerint az előadókkal egyeztetett időpontokban

Dr. Légrády Dávid
tárgyfelelős