A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nukleáris medicína
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF97
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A nukleáris medicina módszereinek rövid, összefoglaló, történeti elemeket is tartalmazó áttekintése; magfizikai folyamatok, kölcsönhatási mechanizmusok összefoglalása. A gamma-kamera (Anger-kamera) működési elve, szcintillációs anyagok, fotomultiplierek, a gamma-kamera megvalósítási módjai, kollimációs technikák. Izotópdiagnosztika gamma-kamerás síkleképezéssel: alkalmazott forrástípusok, hatásfok, elérhető képparaméterek, zajforrások, vizsgálati célok. A SPECT elve, kivitelezésének módjai, képminőséget befolyásoló tényezők, alkalmazási irányok. A PET elve, kivitelezésének módjai, képminőséget befolyásoló tényezők, alkalmazási irányok. A PET alkalmazásához szükséges izotópok előállítása gyorsítókban, az izotópok bemérése, használatra történő előkészítése. A SPECT és PET CT-vel való kombinálhatósága, ennek előnyei, elérhető képjellemzők. Képrekonstrukciós módszerek, alkalmazhatóságuk, előnyök, hátrányok. PET/SPECT berendezések modellezése Monte Carlo módszerrel. Páciens dózis és dózisellenőrzés. Sugárvédelem az izotópdiagnosztikában, baleseti eljárások.

Irodalom:

M. N. Wernick and J. N. Aarsvold, Emission Tomography: The Fundamentals of PET and SPECT. Elsevier 2004
D. L. Bailey et al. Positron Emission Tomography. Springer-Verlag London Limited 2005

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az előadásoknak és gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: nincs

A félév végi osztályzat kialakítása: Szóbeli vizsga

Konzultációk: Az előadóval előre egyeztetett időpontban


Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős