A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Neutron- és gammatranszport számítási módszerek
(Fizikus MSc, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializáció)


Neptunkód: BMETE80MF23
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 2/2/0
Kredit: 5
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSc) szakon a „Reaktorfizika” tárgy keretében megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását segíti. A tárgy előadásain és gyakorlatain először egyszerű, gyorsan megoldható problémákon keresztül mutatunk be olyan közelítő számítási eljárásokat, melyek alkalmasak fizikai sugárvédelmi (shielding) problémák becslő jellegű megoldására. A hallgatók megismerkedhetnek a MicroShield nevű programmal. A bonyolultabb problémák megoldása érdekében a hallgatók elsajátítják az MCNP nevű, világviszonylatban elismert, Monte-Carlo alapú, csatolt neutron-gamma-elektron részecsketranszport-kód használatának főbb lépéseit. A program segítségével a hallgatóknak sugárvédelmi-tervezési, mérésmodellezési, reaktorfizikai, valamint összetett, csatolt problémákat kell megoldaniuk.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A.B. Chilton, J.K. Shultis, R.E. Faw: Principles of radiation shielding. Prentice Hall, 1984 .
J.F. Briesmeister (ed.): MCNP4C - A general Monte Carlo N-particle transport code. LA-12625-M, Los Alamos, November,1993

Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények: A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az előadásoknak és gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 db otthon megoldandó feladat a félév során.
• feladat: 5. hét
• feladat: 8.hét
• feladat: 12. hét
A megoldásokat osztályozzuk.

A félév végi osztályzat kialakítása: A vizsgára bocsáthatóság feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a hallgató mindegyik beadandó feladatot megoldja. A vizsga szóbeli. Amennyiben a hallgató mindkét beadandó feladatot jeles eredménnyel oldotta meg, a szóbeli vizsga kiváltható egy vizsgafeladat megoldásával.

Konzultációk: csütörtöki napokon 14 – 16 óráig; oktató: Dr. Czifrus Szabolcs

Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős