A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF90
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadó: Dr. Légrády Dávid és meghívott előadók
Heti óraszám:2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

Tárgyprogram:

 • Mágneses momentum és impulzusmomentum
 • Spin mágneses térben: Larmor-precesszió
 • Jeldetektálás alapjai: indukció, demoduláció és kvadratúra detektálás
 • Forgó koordináta rendszer, gerjesztés, rezonancia
 • Magára hagyott momentum mágneses térben: relaxáció
 • Refókuszálás, spin echó
 • Egyszerű kísérletek, a pulzusszekvencia fogalma
 • Alapvető klinikai kontrasztok kialakítása spin echo szekvenciával
 • NMR spektroszkópia
 • Képalkotás alapjai: frekvenciakódolás gradiens térrel
 • Szeletkiválasztás
 • Képalkotás elmélete: a k-tér, egy- és több dimenzióban, Fourier-rekonstrukció
 • Diszkrét és véges mintavételezés hatásai a képre, felbontás, látómező
 • Haladóbb szekvenciák: tudbo spin echo, turbo gradiens echo, EPI és változatai
 • EPI akalmazások alapjai: fMRI és diffúzió
 • Inkoherens és koherens steady state szekvenciák, spoiling
 • Több pulzusos kísérlet, kiterjesztett spin fázis diagram, fázismemória, indukált echo
 • Gyorsítási eljárások alapjai
 • Az MRI hardverelemei, biztonságtechnikai kérdések

Irodalom:

 • Robert W. Brown, E. Mark Haacke: Magnetic Resonanca Imaging: Physical Principles and Sequence Design
 • Matt A. Bernstein: Handbook of MRI pulse sequences
 • Orvosi fizika elektronikus jegyzet

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: nincs
Félévközi számonkérések: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele nincs.
A félév végi osztályzat kialakítása vizsgaidőszakban tett szóbeli vizsga alapján történik.
Konzultációk: Igény szerint az előadókkal egyeztetett időpontokbanDr. Légrády Dávid tárgyfelelős