A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Brachyterápia
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF96
Tárgyfelelős: Dr. Pesznyák Csilla
Előadó: Dr. Pesznyák Csilla, Dr. Major Tibor
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy célkítűzése a közelbesugárzás (brachyterápia) dozimetriai alapfogalmainak, készülékeinek és kezelési módszereinek az ismertetése. A témakörök részletes tárgyalása: I. Sugárfizikai ismeretek: az alkalmazott sugárforrások fizikai tulajdonságai, dozimetriai alapfogalmak, forráserősség, bomlási törvény, a dózisszámolás alapjai, TG

43 formalizmus. II. Dozimetriai rendszerek: intersticiális (Manchester, Quimby, Paris) és intrakavitális (Manchester, Fletcher, Stockholm) rendszerek szabályainak és tulajdonságainak ismertetése. III. Számítógépes dozimetria: forráslokalizációs módszerek, metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s besugárzástervezés, dózis- térfogat hisztogramok, tervkiértékelések. IV. Kezelési technikák: manuális módszerek és utántöltéses (afterloading) eljárások. V. Brachyterápiás dózisjelentések: dóziselőírás, kezelési paraméterek rögzítése és jelentése, GTV, CTV, PTV, ICRU Report
38 és 58. VI. Minőségbiztosítás: forráskalibrálás, elfogadási tesztek, forráspozíció ellenőrzés, rendszeres ellenőrzések.

Irodalom:

A. Gerbaulet, R. Pötter, J.J. Mazeron, H. Meertens, E. van Limbergen (Editors). The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy, 

ESTRO Physics Booklet No. 8. A practical guide to quality control of brachytherapy equipment of brachytherapy equipment. 

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: nincs

Félévközi számonkérések: nincs

A félév végi osztályzat kialakítása: Szóbeli vizsga alapján. A félév során kiadjuk a vizsga- tételeket. A vizsgán ezekből kell kettőt húzni, azt részletesen kifejteni. A vizsgáztató a többi tétel egy-egy részletére is rákérdez véletlenszerűen.

Konzultációk: Igény szerint, megbeszélés alapján

Dr. Pesznyák Csilla
tárgyfelelős