A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
Tárgy neve Transzportelmélet alapjai
Tárgykód BMETE80MF29
Oktató

Dr. Makai Mihály

Előkövetelmény  
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 4/0/0
Követelmény Vizsga

 

A tantárgy leírása

 1. Statisztikus fizika alapok. Klasszikus leírás, kvantumos leírás. Fázistér, konfigurációs tér, állapottér. Állapotegyenlet. Autonóm rendszerek viselkedése.
 2. Stabilitás. Mérés. Kölcsönhatások jellemzése. Megfigyelhető mennyiségek. Lineáris válasz.
 3. Boltzmann-féle transzportegyenlet.  Statisztikai leírás. Maszter-egyenlet. Kolmogorov-egyenletek. Megmaradó mennyiségek. Hidrodinamikai egyenletek.
 4. Transzport jelenségek. A Boltzmann-egyenlet megoldásai. Hilbert-sorfejtés, Chapman-Enskog- módszer.
 5. Koordinátázás. Aszimptotikus elmélet.
 6. Az egyensúlyi eloszlás. Hidrodinamikai egyenletek korrekciója: statisztikus dinamika modell. Információelmélet. Entrópia definíciók.
 7. Numerikus módszerek. Sn módszer, Pn módszer.
 8. Monte-Carlo-módszer. Molekuláris dinamika.
 9. A neutronszórás alapjai. Anyagvizsgálat neutronokkal.
 10. A közelítő módszerek minősítése. Egyenlet szimmetriái. Eljárások.
 11. A plazma fizika alapegyenletei.
 12. Kísérleti technikák: neutronspektroszkópia, pordiffrakció, kisszögű szórás, radiográfia.