A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
Tárgy neve Bevezetés a plazmatranszportba
Tárgykód BMETE80MF20
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény  
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 4/0/0
Követelmény Vizsga

 

A tantárgy leírása

  1. Magfizikai alapok kivonatos ismétlése: Kötési energia, (d,d), (d,t) reakciók, mag-plazma kölcsönhatás, fal-plazma kölcsönhatás, fűtési módok, hatáskeresztmetszetek, küszöbenergia, küszöbhőmérséklet. A nyalábdiagnosztika alapjai.
  2. Statisztikusfizikai alapok: Statisztikus rendszer. A Boltzmann-egyenlet, transzport jelenségek, Gamma-tér, mu-tér, sűrűségoperátor. Hővezetés, súrlódás.  Kinetikus egyenlet, hidrodinamikai modell. Kvantumos és klasszikus leírás.
    Diffúzió. Fokker-Planck-egyenlet.
  3. Numerikus módszerek: Sn, Monte-Carlo, nodális.
  4. A plazma leírása és alapvető tulajdonságai: Ütközésmentes plazma. Vlaszov-egyenletek, diszperzió, elektromos permittivitás. Landau-csillapodás. Longitudinális plazmahullámok. Ionakusztikus hullámok. Plazmavisszhang. Kvantumeffektusok. Kvázineutrális plazma, szolitonok.
  5. Ütközések a plazmában. Coulomb-szórás. Energiacsere elektronok és ionok között. Lorentz-plazma. Elfutó elektronok.  Plazmahullámok, fluktuációk. Plazma mágneses térben. Az eloszlásfüggvény, permittivitás. Elektromágneses hullámok.
  6. Stabilitásvizsgálat: Az instabilitások fizikai alapjai. Az áramlás stabilitása, a stabilitásvizsgálat módszerei.
  7. Az egyenletek szimmetriája: A közelítő módszerek problémája. Az egyenlet szimmetriája. Szimmetriát megőrző közelítő módszerek.