A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
sukosd csaba

Dr. Sükösd Csaba

címzetes egyetemi tanár

Nukleáris Technika Tanszék

Bemutatkozás

Dr. Sükösd Csaba 1992-ben jött át a BME NTI-be korábbi munkahelyéről, az ELTE Atomfizikai Tanszékéről. 1998 és 2011 között a BME Nukleáris Technika Tanszékének vezetője, 1994 és 2013 között az NTI igazgatóhelyettese volt. Fő kutatási területe a kísérleti magfizika különböző fejezetei. Külföldön töltött kutatási évei alatt foglalkozott az atommagok óriásrezonanciáinak kutatásával éppúgy, mint radioaktív ionnyalábokkal végzett, asztrofizikai jelentőségű, inverz kinematikájú mérésekkel is. Itthon egy időben a radonprobléma kutatásába folyt bele. Már pályája kezdete óta komolyan érdeklődik a fizika minden szinten történő oktatása iránt, az általános iskolától az egyetemekig és PhD hallgatókig bezárólag. Jelenleg is aktív résztvevője és rendszeres előadója az Országos Fizikatanári Ankétoknak, 10 éven keresztül évente vitt ki 40-40 érdeklődő fizikatanárt 9 napra a CERN-be, valamint 2003 óta vezeti a középiskolások számára évente megrendezett, modern fizika tematikájú Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt. Nemzetközi kapcsolatrendszere kiterjedt, hosszú évekig tagja volt a European Nuclear Education Network (ENEN) vezető testületének, és fő szervezője volt a Eugene Wigner Course for Reactor Physics Experiments nemzetközi kurzusnak. Jól beszél angol, német és francia nyelveken. 2013-ben történt nyugdíjba vonulása óta címzetes egyetemi tanárként, önkéntesen tart kurzusokat.

Honlap

Publikációk, hivatkozások

Elérhetőségek

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R221/A.
Tel:  +36-1-463 5870
Fax: +36-1-463 1954
E-mail