A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

subcritical 3

A nukleáris technika egyik új fejlesztési iránya a gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek (Accelerator-Driven Systems, ADS) reaktorfizikai modellezése. Ismert, hogy neutronforrás jelenlétében szubkritikus rendszerben megfigyelhetők az úgynevezett magasabb módusok, melyek jelenléte korlátozza a pontkinetikai alapon végzett reaktivitásmérések alkalmazhatóságát. Ezen módusok hatékony számításának lehetőségét vizsgáljuk a fejlesztés alatt álló MUTANTS (MUltimodal Three-dimensional Advanced Neutron Transport Simulator - Multimodális háromdimenziós neutrontranszport szimulátor) kevéscsoport diffúziós kód segítségével, melyben a térbeli diszkretizáció a véges differenciák módszerén alapul. A kód az általános reaktorfizikai feladatok (például kritikussági, tranziens, adjungált számítás) megoldásán felül a PETSc és SLEPc könyvtárakra támaszkodva képes kinetikus és sztatikus sajátpárok tömeges számítására, illetve adatalapú megközelítést felhasználva kinetikus sajátpárok szűrt keresésére. Ugyan a módszerek értékelésének szempontjából előnyös, hogy a diffúzióegyenletnek ismert több esetre is analitikus megoldása, a távlati célkitűzés az, hogy a megfelelő sajátértékszámító eljárásokat magasabb rendű transzportközelítések mellett alkalmazzuk, ezáltal lehetővé téve optimális detektorpozíció megválasztását, illetve korrekciók számítását a reaktivitásmérésekhez.

Főbb publikációk: