A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Környezetvédelem
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF29
Tárgyfelelős: Dr. Balla Márta
Előadó: Balatoni-Oláh Zita
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:


1. Ökológia fogalma, ökológiai lábnyom
2. Az ember szerepe a környezet alakításában, ill. a bioszféra története
3. Ökológia fogalma, tárgya, tényezői (víz, hőmérséklet, fény, oxigén, szén-dioxid stb.); biokémiai ciklusok (szén körforgása, víz körforgása, nitrogén körforgása); emisszió, transzmisszió, immisszió
4. A légkör összetétele, a légkör sugárzási egyenlege, az üvegházhatás, ill. a légszennyeződés helyzetének alakulása
5. Az emberi tevékenységek hatása a légköri összetevőkre, üvegházgázok és aeroszolok, savas esők
6. A vizeink állapota: felszíni és felszín alatti vizek, fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai vízminősítés, vízminőségi jellemzőik és határértékek
7. Talajtan, talajvédelem
8. Környezet egészségtan
9. Nukleáris környezetvédelem
10. Környezetszennyező vegyületek csoportosítása, azok minta-előkészítési módszerei és a szennyeződések mérési módszerei I. (kromatográfiás módszerek áttekintése)
11. Szennyeződések mérési módszerei II. (elemanalitikai, izotópanalitikai és molekulaspektroszkópiai módszerek áttekintése).
12. A környezetvédelem jogi és politikai összefüggései, nemzetközi egyezmények

Irodalom:


Nánási Irén: Humánökológia (Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 1999)

Angyal Zsuzsanna, Ballabás Gábor, Csüllög Gábor, Kardos Levente, Munkácsy Béla, Pongrácz Rita, Szabó Mária: A környezetvédelem alapjai (Typotex Kiadó, 2012)

Pokol György, Simon András, Bezúr László, Horvai György, Horváth Viola, Dudás Katalin Mária, Gyurcsányi E. Róbert, Analitikai kémia (Egyetemi tananyag, www.interkonyv.hu )

Ajánlott irodalom

Travis Wagner/Robert Sanford: Environmental Science (Jihn Wiley & Sons, Inc. 2005)

Dr. Prokisch József, Vigyázat méreg!, (Dr. Aliment Kft. 2010)

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás, Száz kémiai mítosz, (Akadémiai Kiadó 2011)


Tárgykövetelmények

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 80%-án.

Félévközi számonkérések: Van

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítése

A félév végi osztályzat kialakítása:
Két darab 50 pontos 60 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik: