A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A méréskiértékelés matematikai módszerei
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF38
Tárgyfelelős: Dr. Kis Dániel Péter
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 3
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

Valószínűségelméleti alapfogalmak. Mérési eredmény, eloszlásfüggvény, átlag, szórás, kovariancia. Poisson-elolszlás, Gauss-eloszlás, Student-eloszlás, khi-négyzet-eloszlás, konfidenciaintervallumok. Paraméterbecslés. Statisztika fogalma, becsült paraméterek. Becslések tulajdonságai: torzítatlanság, hatékonyság, konzisztencia. Legkisebb négyzetek módszere. Normálegyenletek és megoldásuk. Becsült paraméterek szórásának becslése. Példák mérések kiértékelésére a fizika különböző területeiről. Lineáris regresszió. Görbék simítása. Nemlineáris illesztések kezelése, iteráció. Korrekciók, pl. holtidő-korrekció. Metrológiai alapfogalmak. Szisztematikus és statisztikus hiba. Korrekciók figyelembevétele. Mérési bizonytalanság fogalma, becslési módszerei. Példák mérési eredmények bemutatásának formájára. Grafikonok készítése. Hibás mérések. Kiszóró pontok felismerése és kezelése. Gyakorlati méréskiértékelési feladatok.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése, jegyzet. Letölthető: www.reak.bme.hu honlapról.

Tárgykövetelmények:

Számonkérés: Szóbeli vizsga
Aláírás feltétele: Opcionális
Jelenléti követelmény: Nincs jelenléti követelmény.
Zárthelyik: A félév során nincs zárthelyi.