A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nukleáris alapok mérnököknek
(Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Villamosmérnök MSc, Nukleáris rendszertechnika mellékszakirány)

Neptunkód: BMETE80MV02
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Előadó: Dr. Kis Dániel Péter, Dr. Szalóki Imre, Papp Ildikó
Heti óraszám: 3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ösz/Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tárgy célja, hogy bevezetést adjon az atomerőművekhez kapcsolódó alapvető mérnöki ismeretekbe.
Magfizikai alapismeretek: Az atommag felépítése és jellemzői, stabilitása, tömegdefektus, kötési energia. A magenergia felszabadításának lehetőségei. A radioaktív bomlás formái és jellemző mennyiségei. Neutron magreakciók fajtái és jellemzői. Hatáskeresztmetszet. A maghasadás mechanizmusa.
Nukleáris méréstechnikai alapismeretek: Töltött részek (alfa-, béta-sugárzás), neutron- és gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal; a sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során. Nukleáris detektorok főbb jellemzői: gáz-ionizációs detektorok, szcintillációs számlálók, félvezető detektorok, termolumineszcens detektorok, szilárdtest nyomdetektorok. Neutrondetektorok.
Sugárvédelmi alapismeretek: A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Dózisdefiníciók. Külső és belső sugárterhelés. Asugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás. Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése . Az emisszió és az immisszió kapcsolata. Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői. A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe.
Reaktorfizikai alapismeretek: A maghasadásban felszabaduló energia. Láncreakció, önfenntartó láncreakció feltétele, sokszorozási tényező. Kritikusság fogalma. Hatfaktor-formula. Diffúzióegyenlet. Kezdeti- és peremfeltételek. Időfüggés és kritikusság egycsoport közelítésben.
Reaktorkinetika, a reaktivitás mérése. Rezonanciák. Termikus reaktorok: csupasz- és reflektált reaktor. Fűtőelemrácsok. Reaktivitástényezők. Areaktor megszaladása. Kiégés.

Irodalom:

Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I.
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái
Zagyvai Péter: Sugárvédelem és jogi szabályozása

Tárgykövetelmények:

Számonkérés: Szóbeli vizsga
Aláírás feltétele: Az előadások 70%-án való részvétel.
Jelenléti követelmény: Az előadások 70%-án való részvétel.
Zárthelyik: A félév során nincs zárthelyi.
Konzultációs lehetőségek: A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.

Dr. Czifrus Szabolcs tárgyfelelős