A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai 2
(Fizikus MSc, Orvosi fizika specializáció)

Neptunkód: BMETE80MF75
Tárgyfelelős: Dr. Légrády Dávid
Előadó: Dr. Légrády Dávid és meghívott előadók
Heti óraszám:2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés:Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

Tárgyprogram:

 • Kémiai eltolódás és hatásai a leképezésre
 • Zsírelnyomás és zsírszeparáció módszerei: szaturáció, spektrálisan szelektív gerjesztés, SPSP pulzusok, IR nullázás, Dixon
 • EPI részleteiben: képalkotási hibák és korrekciós lehetőségek
 • Jel/zaj függése a képalkotási paraméterektől, zajstatisztika valós térben és k-térben
 • Hagyományos Parallel Imaging technikák: SENSE, SMASH, GRAPPA
 • Gyorsítás és tekercsérzékenység-profil hatásai a jel/zaj arányra: a g-faktor
 • Modern parallel imaging technikák: egyszerre többszeletes képalkotás (simultaneous multislice)
 • Controlled Aliasing és megvalósítási lehetőségei
 • Alapvető klinikai kontrasztok kialakítása spin echo szekvenciával
 • Fázismegszorított képalkotás változatai: partial Fourier, fázis prescan és virtuális tekercs módszerek
 • Compressed sensing alapjai
 • Modern diffúziós MRI: q-space imaging
 • MR Fingerprinting alapok

Irodalom:

- Robert W. Brown, E. Mark Haacke: Magnetic Resonanca Imaging: Physical Principles and Sequence Design
- Matt A. Bernstein: Handbook of MRI pulse sequences

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: nincs
Félévközi számonkérések: nincs
Az aláírás megszerzésének feltétele nincs.


A félév végi osztályzat kialakítása vizsgaidőszakban tett szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: Igény szerint az előadókkal egyeztetett időpontokbanDr. Légrády Dávid tárgyfelelős