A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
Tárgy neve Az orvostudományi kutatások etikai kérdései
Tárgykód  
Oktató

Dr. Sótonyi Péter

Előkövetelmény  
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

 

A tantárgy leírása

A tantárgy célkitűzése és részletes tematikája: Az orvosi tudományos kutatások etikai kérdéseinek és a kapcsolódó jogi szabályozásnak a bemutatása. Az orvos-beteg kapcsolatnak a jogrendszer kategóriái közé szorítása, polgári jogi fogalmakkal való leírása nagyon nehéz feladat, hiszen ez a jogviszony egyetlen szerződéstípusba sem sorolható be. Mégis, legközelebb a megbízási szerződéshez áll, hiszen a megbízási szerződés számos eleme megtalálható az orvos-beteg kapcsolatban is, ezért ezt a jogviszonyt általában „megbízásszerű” jogviszonyként szokták leírni. A megbízási szerződés tipikus gondossági kötelem, tehát az orvos a gondos eljárásra, és nem valamely eredmény létrehozására vállal kötelezettséget. Jogi ismeretek. Az orvosi jogviszony elméleti alapjai. Az egészségügyi ellátórendszer működésének jogszabályi háttere. Az orvosi felelősség. A betegek jogai. Az orvosok jogai és kötelezettségei. Az szerv- és szövetátültetésekkel kapcsolatos előírások. Az emberen végzett orvostudományi kutatások szabályozása. Orvosi etika, bioetika. A hagyományos orvosi etika. Az orvosi etika és bioetika Magyarországon. A bioetika legfontosabb témái. A társadalombiztosítási jog. A társadalombiztosítási törvény felépítése. A társadalombiztosítási szolgáltatások. Biztosítási orvosi ismeretek. Az orvos felelőssége és kötelezettsége.

 

Irodalom / Literature:

Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Medicina Könyvkiadó, 1999. Kőszegfalvi Erzsébet: Egészségügyi jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége HVG-Orac Budapest, 2004. Ferencz Antal: A bioetika alapjai Szent-István Társulat Könyvkiadó, 2001. Sótonyi Péter: Az igazságügyi orvostan Semmelweis Kiadó, 2005.