A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Diplomatervezés B
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME26
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 0/12/0
Kredit: 15
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz/Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy során a hallgató befejezi a két féléves diplomatervezését, amely lezárja az MSc képzését.
A hallgatónak a félév során rendszeresen konzultálnia kell a témavezetőjével és konzulensével. A félév során végzett munkáját egy minimum 50 maximum 100 oldalas dokumentumban, a Gépészmérnöki Kar formai elvárásainak megfelelően kell megörökítenie, amelybe be kell fűzni a második féléves aláírt feladatkiírását is. Ennek a dokumentumnak az elektronikus-, egy puha- és egy keménykötésű változatát kötelezően le kell adnia a Nukleáris Technikai Intézetben, ami az aláírás és a félévközi jegy megszerzésének a feltétele.
A félév végén, a hallgató munkáját a félév során rendszeresen irányító személy (a témavezetője vagy konzulense) egy félévközi jegyet állapít meg a hallgató hozzáállása, féléves munkája alapján. Ezt a jegyet és egy rövid szöveges indoklást el kell juttatni a megfelelő illetékesnek a lenti honlapon rögzítettek szerint.

Tárgykövetelmények

A Diplomaterv kiírás aktualizálása: A hallgató a témavezetőjével közösen az adott félév második oktatási hetének végéig aktualizálja a diplomatervének kiírását, és elküldi a tárgyfelelősnek vagy a tárgyfelelős által kijelölt személynek ellenőrzésre.

Jelenléti követelmények: Nincs.

Félévközi számonkérések: A hallgató a témavezetőjének segítségével elkészíti a két féléves munkájának eredményéről szóló, minimum 50 maximum 100 oldalas diplomatervét, és azt legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig leadja a tárgyfelelősnek vagy az általa kijelölt személy(ek)nek legalább két nyomtatott és elektronikus formában.

A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegyet a Témavezető állapítja meg a Hallgató félévközi teljesítménye alapján. A megállapított jegyről a Témavezető írásban (postai vagy elektronikus úton (e-mail)) értesíti a tárgyfelelőst és a tárgyfelelős által kijelölt személyt.

Konzultációk: A félév során a hallgatók a diplomaterv kiírásukban szereplő önálló feladatot dolgozzák ki a témavezetőjük/konzulensük irányításával.
______________________
Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős