A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Diplomatervezés A
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME25
Tárgyfelelős: Dr. Czifrus Szabolcs
Heti óraszám: 0/12/0
Kredit: 15
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz/Tavasz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy során a hallgató megkezdi két féléves diplomatervezését, amely lezárja az MSc képzését.
A tárgy fontossága miatt további információk taláhatóak az alábbi oldalon, amelyek elolvasását és betartását elvárjuk minden hallgatótól:
http://www.reak.bme.hu/oktatas/zarovizsga-informaciok/energetika-alapkep...
A hallgatónak a félév során rendszeresen konzultálnia kell a témavezetőjével és konzulensével. A félév során végzett munkáját minimum 30, maximum 50 oldalon kell dokumentálnia a Gépészmérnöki Kar formai elvárásainak megfelelően, amelybe be kell fűzni az első féléves aláírt feladatkiírását is. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a dokumentum elektronikus változatát leadja a Nukleáris Technikai Intézetben.
A félév végén, a hallgató munkáját a félév során rendszeresen irányító személy (a témavezetője vagy konzulense) egy félévközi jegyet állapít meg a hallgató hozzáállása, féléves munkája alapján. Ezt a jegyet és egy rövid szöveges indoklást el kell juttatni a megfelelő illetékesnek a fenti honlapon rögzítettek szerint.

Tárgykövetelmények

A Diplomaterv kiírás elkészítése: A hallgató a témavezetőjével közösen az adott félév második oktatási hetének végéig elkészíti a diplomatervének kiírását, és elküldi a tárgyfelelősnek vagy a tárgyfelelős által kijelölt személynek ellenőrzésre.

Jelenléti követelmények: Nincs.

Félévközi számonkérések: A témavezető kérheti a hallgatót a féléves munkájának eredményéről szóló, 30-50 oldalas beszámoló elkészítésére, ami feltétele lehet a félévközi jegy megítélésének.

A félév végi osztályzat kialakítása: A félévközi jegyet a témavezető állapítja meg a hallgató félévközi teljesítménye alapján. A megállapított jegyről a témavezető írásban (postai vagy elektronikus úton (e-mail)) értesíti a tárgyfelelőst és a tárgyfelelős által kijelölt személyt.

Konzultációk: A félév során a hallgatók a diplomaterv kiírásukban szereplő önálló feladatot
dolgozzák ki a témavezetőjük/konzulensük irányításával.


______________________
Dr. Czifrus Szabolcs
tárgyfelelős