A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművi kémia
(Energetikai mérnök MSc)

Neptunkód: BMETE80ME11
Tárgyfelelős: Dr. Szalóki Imre
Előadó: Dr. Szalóki Imre
Heti óraszám: 2/0/0
Kredit: 2
Számonkérés: Vizsga
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz


A tantárgy részletes tematikája:

Atomerőművek fő típusai, az alkalmazott vízüzemek, primerköri, szekunderköri vízüzem. A víz radiolízise. Az atomerőművek szerkezeti anyagainak korróziója, sugártűrése. A radioaktív izotópok forrásai az atomerőművekben: hasadóanyagok, transzmutációs termékek, hasadási termékek, aktiválási termékek. A fűtőelem meghibásodások típusai, meghatározásuk módja. Vízkezelés, víztisztító rendszerek, atomerőművi hulladékok kezelése, feldolgozása. Az atomerőművek radioanalitikai ellenőrző módszerei és rendszere. Kontamináció, dekontaminálás. Radioaktív izotópok kibocsátása az atomerőműből: levegőbe és felszíni vizekbe, kibocsátás ellenőrzése. Üzemi és hatósági környezetellenőrzés.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 70 %-át kötelező látogatni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérés: nincs

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl a félév utolsó hetének óráján megírt sikeres (elégtelentől különböző) dolgozat a félév teljes anyagából.

A félév végi osztályzat kialakítása a félév végén megírt sikeres dolgozat eredménye alapján történhet, amit nem kötelező elfogadni. Az a hallgató, aki nem fogadja el a felajánlott osztályzatot vizsgajegyként, szóbeli vizsgát tehet.

Konzultációk: megbeszélés szerint, oktató: Dr. Szalóki Imre

Dr. Szalóki Imre

tárgyfelelős