A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Monte Carlo módszerek
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF39
Tárgyfelelős: Dr. Fehér Sándor
Előadó: Dr. Fehér Sándor
Gyakorlatvezető: Dr. Fehér Sándor, Nagy Lajos, Klausz Milán
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz/Tavasz 

A tantárgy részletes tematikája:

Egyenletes eloszlású véletlen számok generálása. Multiplikatív, kongruenciális és egyéb algoritmusok. A véletlenszám-sorozat aperiódikus szakasza és periodicitása.
Véletlen számok statisztikai vizsgálata. Illeszkedésvizsgálat, függetlenségi próba, I2-, Kolmogorov-próba. Empirikus próbák egyenletes eloszlású véletlen számok vizsgálatára.
Speciális eljárások nem egyenletes eloszlású véletlen számok generálására. Normális, exponenciális-, gamma-, béta- és Poisson-eloszlású változók generálása. Hatványfüggvényekkel leírható eloszlások mintavételezése. Véletlen vektorok generálásának módszerei. Térben izotróp irányeloszlás generálásának speciális eljárásai.
Adott valószínűségű diszkrét események szimulálása Monte Carlo módszerrel. Eljárások a szimuláció gyorsítására. Folytonos eloszlású események szimulálása Monte Carlo módszerrel.
Általános algoritmusok adott eloszlásból történő mintavételezésre. Inverz-eloszlás, elfogadás-elvetés, táblázatos, kompozíciós módszer. Az elfogadás-elvetés módszer általánosítása. Szóráscsökkentő eljárások a részecsketranszport szimulációjánál. A statisztikai súly, az orosz rulett és a trajektóriák felhasításának módszere.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Szobol, I.M.: A Monte-Carlo módszerek alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1981 Lux I., Koblinger K.: Monte-Carlo Particle
Lux I., Koblinger K.: Monte-Carlo Particle Transport Methods, CRC Press,1991

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmény: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérés: 2 db otthon megoldandó feladat.
1. feladat: 6. hét
2. feladat kiadása: 10. hét, teljesítési határideje: 14. hét
A megoldásokat 0-tól 50 pontig értékeljük.
A félév közi jegy kialakítása. A félévközi jegy az otthon megoldandó feladatokra kapott összpontszám alapján az alábbi módon adódik:

0 ponttól 39 pontig: elégtelen (1)
. 40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól 69 pontig: közepes (3)
70 ponttól 84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)
A második félévközi feladat teljesítése a 14. héten történő ZH-írással helyettesíthető.
Konzultációk: igény szerint, megbeszélés alapján; oktató: Dr. Fehér Sándor


Budapest, 2016. november

Dr. Fehér Sándor
tárgyfelelős