A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Atomerőművek termohidraulikája
(Fizika BSc)

Neptunkód: BMETE80AF12
Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila
Előadó: Dr. Aszódi Attila, Babcsány Boglárka
Heti óraszám:  3/1/0
Kredit: 4
Számonkérés: Félévközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz


A tantárgy részletes tematikája:

A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál.
Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban.
A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjellemzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.
A hővezetési egyenlet numerikus megoldási lehetőségei, a véges differencia és végeselem módszer alkalmazása.
A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.
Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.
A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása.
A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemzavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek.
Atomerőművi üzemzavarok, balesetek előzményeinek, feltételeinek, okainak, lefolyásának, termohidraulikai folyamatainak és következményeinek tárgyalása.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990
L.S.Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
Dr.Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, 2004

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények. A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az előadások legalább 70%-án jelen van.
Félévközi számonkérések: A félév végén egy 120 perces időtartamú, 100 pontos zárthelyi dolgozat értékelése alapján történik. A dolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények, továbbá a zárthelyi dolgozat legalább elégséges érdemjeggyel történő teljesítése, illetve a félév során feladott házi feladatok legalább 70%-ában, a félév elején kialakított csoportbeosztásnak megfelelően csoportonként egy-egy értékelhető megoldás beadása.

A félév végi osztályzat kialakítása a félév végén megírt zárthelyi dolgozat érdemjegye alapján történik, a következő értékelés szerint:

0 ponttól    39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól    54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól    69 pontig: közepes (3)
70 ponttól    84 pontig: jó (4)
85 ponttól    100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: A szorgalmi időszakban péntekenként 14:00-kor; oktató: Babcsány Boglárka.

Dr. Aszódi Attila
    tárgyfelelős